Xây dựng Đề án Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá vùng đồng bào dân tộc thiểu số

21 Tháng Ba 2016
(Cinet – DTV)- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch Xây dựng Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số”.
Ảnh minh họa

Theo Văn bản số 812/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mục đích ban hành kế hoạch nhằm triển khai đúng tiến độ nội dung Đề án “Cơ chế, chính sách đặc thù đầu tư cho văn hoá các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo chương trình hành động của Chính phủ.

Nội dung, tiến độ xây dựng đề án như sau:

Quý 1/2016: Ban hành các Quyết định, Kế hoạch triển khai xây dựng Đề án; Thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập; Văn bản đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số báo cáo đánh giá thực trạng về cơ chế, chính sách đầu tư cho văn hóa trong những năm qua; Xây dựng phiếu điều tra, khảo sát.

Quý 11/2016: Khảo sát, điều tra tại một số địa phương thuộc vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiếu số; Dự kiến khảo sát tại 04 tỉnh đại diện cho 04 khu vực Hà Giang (Đông Bắc), Điện Biên (Tây Bắc), Khánh Hoà (Miền Trung), Kiên Giang (Miền Nam); Tổng hợp báo cáo của các địa phương; Tổng hợp phiếu điều tra; Dự thảo Đề cương tổng quát, Đề cương chi tiết Đề án; Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập góp ý Đề cương Đề án; Tổng hợp các ý kiến góp ý; Đặt viết chuyên đề xây dựng dự thảo Đề án.

Quý III/2016: Dự thảo nội dung Đề án lần 1, lần 2 và lần 3; Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập góp ý dự thảo nội dung Đề án lần 1, lần 2 và lần 3; Xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án các cơ quan liên quan trực thuộc Bộ và các địa phương về nội dung Đề án; Hội thảo lầy ý kiến góp ý dự thảo Đề án lần 3; Xin ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương góp ý dự thảo Đề án; Tổng họp các ý kiến góp ý.

Quý IV/2016: Hoàn thiện Đề án, Chuẩn bị hồ sơ, gửi lấy ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế; Trình Bộ trưởng xem xét hồ sơ, ký Tờ trình; Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án do Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan Ủy ban dân tộc, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Viện Hàn lâm Khoa hoạc xã hội Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện.

Thời gian thực hiện đề án: Năm 2016.

LA

Xem thêm