Bộ VHTTDL giao UBND tỉnh Yên Bái chủ trì xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO

19 Tháng Bảy 2016
Ngày 14/7, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 2715/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh Yên Bái về việc giao đơn vị chủ trì xây dựng Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO.
Xòe Thái. Ảnh: yenbai.gov.vn

Theo đó, Bộ VHTTDL đồng ý để UBND tỉnh Yên Bái chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và các tỉnh có di sản nghiên cứu, xây dựng Hồ sơ quốc gia Nghệ thuật Xòe Thái trình UNESCO ghi danh tại Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

UBND tỉnh Yên Bái có trách nhiệm chỉ đạo, giao Sở VHTTDL phối hợp với các cơ quan chức năng trong tỉnh, các cơ quan thuộc Bộ VHTTDL và các tỉnh có di sản Nghệ thuật Xòe Thái xây dựng Kế hoạch triển khai xây dựng Hồ sơ trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Thời hạn nộp hồ sơ cho UNESCO là tháng 3 năm 2018./.

Theo bvhttdl.gov.vn

Xem thêm