Hơn 50 tỷ đồng ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú

22 Tháng Bảy 2016
(Cinet-DTV) - Để tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc Khơ Mú phát triển, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Đề án “Ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội đồng bào Khơ Mú, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020”
Dân tộc Khơ Mú. Ảnh: vinaculto

Đề án thực hiện tại bản Lách (xã Mường Chanh) và bản Đoàn Kết (xã Tén Tằn) của huyện Mường Lát với tổng nhu cầu vốn là hơn 56,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện đề án giai đoạn từ năm 2016-2020.
Mục tiêu của Đề án phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ hộ nghèo ở 2 bản từ 6 - 7%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 16 triệu đồng/người/năm. Số tiêu chí nông thôn mới đạt từ 10 tiêu chí trở lên… Đề án cũng phấn đấu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ xây dựng nhà bán kiên cố cho 103 hộ đồng bào Khơ Mú đang ở nhà tranh tre, nhà tạm bợ, định mức hỗ trợ là 16 triệu đồng/hộ. Hỗ trợ gần 500 triệu đồng cho 234 hộ di chuyển chuồng trại, nhà vệ sinh ra xa nơi ở. Đề án cũng sẽ đầu tư xây dựng 2 nhà y tế thôn bản, nhà ở cho cán bộ y tế và các công trình phụ trợ phục vụ công tác khám chữa bệnh ban đầu cho người dân…
Theo thống kê, hiện nay, dân tộc Khơ Mú ở tỉnh Thanh Hóa có 179 hộ, 978 khẩu, chiếm 2% dân số toàn tỉnh. Do đặc điểm đồng bào sinh sống phân tán ở vùng sâu, thiếu đất sản xuất lương thực và khó tiếp cận được với lương thực bên ngoài, vì vậy giải quyết lương thực tại chỗ có ý nghĩa quan trọng để ổn định đời sống.

Để thực hiện hiệu quả đề án, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Mường Lát tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc Khơ Mú tích cực tham gia thực hiện. Đặc biệt, công tác tuyên truyền sẽ được thể hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với trình độ dân trí, văn hóa giao tiếp của đồng bào. UBND huyện Mường Lát căn cứ vào nội dung đề án hướng dẫn đồng bào phát triển sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.

Trong đó, chú trọng hỗ trợ các gia đình khai hoang làm ruộng nước, chuyển nương rẫy quảng canh thành nương rẫy định canh, thực hiện kỹ thuật canh tác bền vững trên đất dốc. Ngoài ra, UBND huyện cần tăng cường công tác đào tạo, tập huấn và nâng cao năng lực cho cán bộ thôn, bản của các bản Khơ Mú. Thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các mục tiêu của đề án. Ưu tiên sử dụng và bố trí việc làm cho con em đồng bào Khơ Mú sau khi tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về địa phương...

Theo Cinet

Xem thêm