Đám cưới của người Cơ Tu ở Quảng Nam
15 Tháng Mười Một 2014

(Cinet – DTV) - Đám cưới của người Cơ Tu ở các huyện vùng cao Quảng Nam thường được tổ chức ở nhà trai và có nhiều nghi thức, mang đậm dấu ấn văn hóa riêng, độc đáo. chi tiết»

Nghệ thuật điêu khắc gỗ độc đáo của người Cơ Tu, Quảng Nam
04 Tháng Mười 2014

(Cinet – DTV) - Trải qua những biến động, thay đổi của thời gian, những tác phẩm điêu khắc gỗ có giá trị về đời sống sinh hoạt, lao động - sản xuất, tâm linh - tín ngưỡng của người Cơ Tu vẫn được giữ gìn qua các thế hệ. chi tiết»

Chiếc vợt xúc cá bằng vỏ cây độc đáo của người Cơ Tu, Quảng Nam
12 Tháng Sáu 2014

(Cinet – DTV) - Bao đời nay, người Cơ Tu ở các huyện miền núi Quảng Nam đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi, săn bắt thú rừng. Đặc biệt, họ rất giỏi đan các ngư cụ để bắt cá dưới khe suối. chi tiết»

Tục “cưa răng” của người Cơ Tu
29 Tháng Năm 2014

(Cinet – DTV) - Cưa răng ở người Cơ Tu là một phong tục mang đậm nét văn hoá đặc trưng, phản ánh nhân sinh, thẩm mỹ quan của một tộc người. chi tiết»

Nông lịch của người Cơ Tu, Quảng Nam
12 Tháng Năm 2014

(Cinet – DTV) – Dựa vào Nông lịch, người Cơ Tu ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt, chăn nuôi… chi tiết»