Lễ Mừng nhà mới của người Khơ Mú ở Điện Biên
04 Tháng Năm 2016

(Cinet -DTV) – Người Khơ Mú ở Điện Biên tổ chức Lễ mừng nhà mới nhằm cầu mong được phù hộ để ngôi nhà vững chắc, mọi thành viên trong gia đình khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi. chi tiết»

Lễ Mừng nhà mới của người Khơ Mú ở Điện Biên
04 Tháng Năm 2016

(Cinet -DTV) – Người Khơ Mú ở Điện Biên tổ chức Lễ mừng nhà mới nhằm cầu mong được phù hộ để ngôi nhà vững chắc, mọi thành viên trong gia đình khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi. chi tiết»

Lễ tra hạt – Nét văn hóa đặc sắc của người Khơ Mú ở Điện Biên
13 Tháng Tư 2016

(Cinet-DTV) - Lễ tra hạt là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khơ Mú nhằm cầu mong thần linh che chở, phù hộ cho dân bản mạnh khỏe, mùa màng bội thu, cho lúa xanh tốt, cho thóc đầy bồ, dân bản no ấm… chi tiết»

Lễ tra hạt – Nét văn hóa đặc sắc của người Khơ Mú ở Điện Biên
13 Tháng Tư 2016

(Cinet-DTV) - Lễ tra hạt là nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Khơ Mú nhằm cầu mong thần linh che chở, phù hộ cho dân bản mạnh khỏe, mùa màng bội thu, cho lúa xanh tốt, cho thóc đầy bồ, dân bản no ấm… chi tiết»

Phong tục cưới xin của người Khơ mú, Nghệ An
05 Tháng Bảy 2015

(Cinet – DTV) – Người Khơ mú ở Nghệ An còn lưu giữ được nhiều nét văn hóa đặc sắc, trong đó có phong tục cưới xin không thể lẫn với bất cứ một dân tộc nào. chi tiết»