Chuh Pơ nú – Nghi lễ tự nguyện của người Jrai, Gia Lai
29 Tháng Sáu 2016

(Cinet-DTV)-Đời người Jrai có rất nhiều nghi lễ vòng đời, mỗi lễ có một ý nghĩa tinh thần khác nhau nhưng nếu như những nghi lễ vòng đời là bắt buộc phải có từ khi con người sinh ra và chết đi thì Lễ Chuh Pơ nú là tự nguyện. chi tiết»

Lễ ăn lúa mới của người Raglai, Khánh Hòa
11 Tháng Tư 2014

(Cinet – DTV) - Cộng đồng người Raglai (Khánh Hòa) đã xây dựng cho riêng mình một không gian văn hoá đậm nét riêng biệt với những nghi thức và tập tục đặc trưng. Một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu đó là những nghi thức trong lễ hội ăn lúa mới. chi tiết»