Kiến trúc nhà ở của người Cống
30 Tháng Chín 2012

(TQ-DTV)- Đã bao đời nay, nhà sàn vẫn gắn liền với cuộc sống của người Cống. Tuy nhiên, nhà sàn của họ vẫn mang được những nét đặc trưng kiến trúc riêng biệt, độc đáo và phù hợp với phong tục tập quán. chi tiết»