Phong phú loại hình nhà ở của người Dao
10 Tháng Mười Một 2012

(TQ-DTV)- Căn cứ vào mặt bằng mà con người sinh hoạt trong mỗi ngôi nhà mà nhà ở của người Dao được chia thành ba loại: nhà đất, nhà sàn và nhà nửa sàn – nửa đất. chi tiết»