“Lễ lên đồng” của người Sán Dìu, Quảng Ninh
09 Tháng Tư 2013

(Cinet – DTV) – “Lễ lên đồng” được tổ chức chính là lúc đánh dấu sự kết thúc công việc đồng áng, người Sán Dìu sắp sửa bước sang công việc mới của tiết Thu. chi tiết»