Lễ dâng trâu tế thần của tộc người Cơ Ho, Bình Thuận
22 Tháng Giêng 2015

(Cinet – DTV) – Cứ 17 năm, người Cơ Ho, xã Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) lại tổ chức lễ dâng trâu tế thần một lần, để tạ ơn thần mặt trời, thần lúa mẹ, tổ tiên… chi tiết»

Nhà sàn – Kiến trúc độc đáo của người Cơ Ho, Lâm Đồng
09 Tháng Bảy 2014

(Cinet – DTV) – Ngày nay những mô hình nhà sàn cao đã có nhiều chuyển biến sang nhà sàn thấp, đến nhà trệt và mái làm bằng tôn rất là phổ biến trong buôn làng của người Cơ Ho (Lâm Đồng). chi tiết»

Lễ mừng lúa trổ bông của người Cơ Ho, Lâm Đồng
28 Tháng Tư 2014

(Cinet – DTV) - Lễ mừng lúa trổ bông của người Cơ Ho (Lâm Đồng) là một trong những nghi lễ quan trọng nhất nhằm cúng tạ ơn Yàng sau những mùa thu hoạch, mừng vui của cả buôn làng… chi tiết»

Độc đáo Lễ cúng thần Lửa của người Cơ Ho
10 Tháng Giêng 2014

(Cinet – DTV) - Cũng như trong tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, lửa đã thắp sáng tâm linh của người Cơ Ho bằng những giá trị thiêng liêng của nó. Chính vì vậy, trong những dịp buôn làng mở hội, họ đều tổ chức lễ cúng gọi thần Lửa với những nghi thức đặc biệt thiêng liêng... chi tiết»

Nghi lễ đặt tên cho con của người Cơ Ho, Lâm Đồng
04 Tháng Bảy 2013

(Cinet – DTV) - Lễ đặt tên cho con là một phong tục truyền thống độc đáo, là một thành tố văn hóa, tôn giáo quan trọng liên quan đến các nghi lễ vòng đời của dân tộc Cơ Ho ở Lâm Đồng. chi tiết»