Trung tâm Công nghệ thông tin - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa chỉ: Số 20, Ngõ 2 Hoa Lư, Vân Hồ, Hà Nội.

Tel/ fax: (844) 39745846 máy lẻ 210

Liên hệ : Phòng TT, TT & QHCC.  Email: phongthongtin@cinet.gov.vn